Sunkon 2021 -ийн борлуулалтын уулзалт

  • news-img

Сункон 2021 оны 3 -р сарын 2 -нд компанийн төв байранд 2021 оны маркетингийн ажлын бага хурлыг хийсэн бөгөөд компанийн удирдагчид болон бүс нутгийн менежерүүд уулзалтад оролцов.
Энэхүү борлуулалтын уулзалтаар бид 2020 онд хийсэн маркетингийн ажлыг нэгтгэн дүгнэж, 2021 онд борлуулалтын хэлтсийн маркетингийн ажлын төлөвлөгөө, байршуулалтын үндсэн ажлыг хийлээ. Маркетингийн багийн ёс суртахууныг эрс нэмэгдүүлж, багийн нэр хүнд, эв нэгдлийн мэдрэмжийг нэмэгдүүлэв.